افزودن نظر جدید

آریایی؛ بخشی از انتهای کامنت شما به دلیل دربرداشتن کلمات رکیک و توهین به انسانیت و اشرف مخلوقات، حذف گردید. فلسفه زرتشت از اوستا (مخصوصاً گاتها) را بخوانید که رسیدن به روان گاو مقدس، بالاترین مقام عرفانی و فلسفی زرتشت است [http://www.adyannet.com/news/1329]. اما اینکه فرمودید مسلمانان، میلیونها زرتشتی را کشتند، حرفی عجیب است. در زمان فتح ایران به دست مسلمین، کل سپاه مسلمین 20-30 هزار نظامی هم نداشت. چطور ممکن است 20 هزار نفر با سلاح ضعیف و ابتدایی، میلیونها نفر را بکشند؟ این حرف شما توهین بزرگی به مردم ایران است. یعنی مردم ایران آنقدر بی‌غیرت ... بودند؟ بعید است. به هر روی اکثر نقاط ایران با صلح فتح شد. اکثر ایرانیان نیز از روی اختیار مسلمان شدند. مسلمان شدن اکثر ایرانیان از روی اختیار، گفتاری از عبدالحسین زرینکوب [http://www.adyannet.com/news/12856]. مسلمان شدنِ اختیاری ایرانیان در نگاه احسان یارشاطر (بنیانگذار مرکز مطالعات ایرانشناسی و استاد بازنشسته مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا نیویورک): [http://www.adyannet.com/news/15368]. پیامبر و اهل بیت به راه‌های مختلفی از ایرانیان تقدیر و دفاع کردند و تهمت جنایت به آنان، غیرمنصفانه است. حدیث پیامبر (ص) و نجاتِ زرتشتیان از دست هارون‌الرشید: [http://www.adyannet.com/news/13349]. امام موسی کاظم (علیه السلام) و بُشر حافی [http://www.adyannet.com/news/14081]. امام رضا (علیه السلام)، نظام بسته طبقاتی و مرد بلخی [http://www.adyannet.com/news/13811]. حضرت علی (علیه السلام) و دفاع از اسیر ایرانی [http://www.adyannet.com/news/13709]. نامه ها و سخنان حضرت علی (ع) درباره ی مردم ایران [http://www.adyannet.com/news/1560]. حمایت برخی شاهزادگان ساسانی از پیامبر اسلام [http://www.adyannet.com/news/13066]. ایرانیان و جهاد علیه اعراب مرتد در عصر پیامبر(صلی الله علیه و آله) [http://www.adyannet.com/news/12981].
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.