افزودن نظر جدید

دور باد از دامن میهنم ایران ننگها، یعنی آن متعصبین خشک مغزی که می خواهند با پاشیدن خاک بر رخ آفتاب، مانع از پرتو افشانی آن شوند!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.