افزودن نظر جدید

اوستا پیش بینی چندتا سوشیانت رو کرده... کجامتولد ودرکجا ظهور کردند؟؟درضمن همه دینها اسلام بودند نه زرتشتی... نه یهودی ونه مسیحی...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.