افزودن نظر جدید

سلام les گرامی ؛ از فحاشی های شما ( گفتار نیک شما ) بهره مند شدیم . از محضر شما پرسشی دارم ، منظورتان از تغییرات مذهبی چیست ؟ یعنی مبانی دین تغییر می کند ؟ یا دین کامل می شود ؟ و به نسخه تکامل یافته تبدیل می شود ؟ و همچنین : در ستایش کیش واسین ، به نظر شما منظور دین و آیین است ؟ یا دئنا ؟ چون در متن خرده اوستا دکیشه ستایش شده است. ( دکیشه واپسین ) . اگر کیش واپسین ستوده شده است، دیگر منظورش دین زرتشتی نیست. چون دین زرتشتی بر اساس باور زرتشتیان اولین دین لایق ستایش است نه آخرین دین ( کیش ) . همچنین سوشیانتها چه ویژگی دارند که محمد نداشت ؟ کشتن کسانی که مانع برقراری حق هستند و یا کشتن کسانی که جنگ و کشتار هلیه مسلمین به راه انداخته اند ، ایرادی دارد ؟ در حالیکه زرتشت چند برابر اسلام خشونت و قتل و ... به خرج داده است : http://www.adyannet.com/news/1726
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.