افزودن نظر جدید

سلام shirin گرامی ؛ یعنی از دید شما آنچه سوشیانت ها می آورند غیر از آن چیزی است که زرتشت بیان کرده ؟ مجوس هم از اهل کتاب اند. این را فقها همگی قبول دارند. اما اختلاف بر این است که آیا زرتشت پیامبر مجوس بود یا کسی دیگر .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.