افزودن نظر جدید

چرا همه فرقه ها ادعای برحق بودن می کنند ؟ ادم در انتخاب ان شک می کند پس همین بهتر که اغفال نشویم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.