افزودن نظر جدید

چرا درگذشته و حال استکبار و شیاطین و دولت های غیر مسلمان از دراویش دفاع کرده و می کنند؟ چرا دراویش دست به دامان مشرکین شده اند؟ چرا دراویش بدستور سران فرقه عبادت می کنند(نوع ذکر و محل نماز و امام جماعت را قطب مشخص می کند) چرا به جای خمس عشریه می دهند؟ چرا سران فرقه تصور می کنند عارف هستند؟مگر عرفان به زبان است؟ چرا این عارفان به مریدان مونث تجاوز کرده اند؟ چرا ....؟ چرا.....؟ چرا ادعای عرفان می کنند درحالیکه عارف واقعی هیچ ادعایی ندارد؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.