افزودن نظر جدید

اولا اقطاب اثبات کنند که مسلمان و عارف هستند تا بعد دیگران از انها تبعبت کنند دوما افراد عارف هیچ وقت و هیچ گونه ادعایی نمی کنند و خود را مطرح نمی کنند پس اثبات می شود اینها همه دروغ گو هستند و سوما سران همه فرقه ها مردم را به شرک دعوت می کنند نه به عرفان / پس این اقطاب همان شیظان هستند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.