افزودن نظر جدید

این را خدمت آقای بروجردی گفتم و خدمت شما هم می گویم اینجا محل انتقال عقاید اشخاص نیست و اگر شما و هر کس دیگر قرار است عقاید خود را به هر نامی و در هر قالبی منتشر کنید، بهتر است از درگاه شخصی به این کار بپردازید. کسی که از حقیقت سلوک عرفانی با خبر است در به در دنبال مرید برای خود نمی گردد. بلکه به امور خود می پردازد و در خلال کارهای خود به امر سالکان راه حق رسیدگی می کند. ما دنبال باز کردن دکان و مرید پروری نیستیم. هدف ما روشنگری است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.