افزودن نظر جدید

ببین امام علی جسم است و محدود به مکان و زمان امام علی نمی تواند در حالی که جایی است جایی دیگر باشد بعد امام علی که خودش با کسانی که ایشان را خدا میداند دشمنی میکند فقط خدا نباید هیچ جسم و جنس و ماده ای باشد امام علی جسم است و محدود
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.