افزودن نظر جدید

شهدا به ویژه شهدای مدافع حرم با نام حسین (ع) به ادراک رسیدند. برای یک ارتباط رسانه ای باید گیرنده و فرستنده و پیام مناسب باشند. اگر گیرنده یکی مثل من ضعیف باشه عیب از فرستنده و پیام نیست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.