افزودن نظر جدید

به نظرم آدرس اشتباهی به شما داده اند!! بهتر است مرده پرستی و پرسش بت را در مورد کوروش و مردوک و به اصطلاح باستان گراهای امروزی سرچ کنید و در موردش مطالعه کنید....
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.