افزودن نظر جدید

«يك مشت تازي لخت و برهنه، وحشي و گرسنه، دزد و شترچران، سياه و زرد و لاغرميان، موشخواران بي خانمان، منزل گزينان زير خار مغيلان، شرير و بي ادب و خونخوار مثل حيوان، بل پست تر از آن، بر كاروان هستي تو تاختند. دانشوران جهان معتقدند كه ايران قافله تمدني بود كه ناگاه گرفتار ايلغار تازيان گرديد و سرمايه و كالايشان را ربودند. لعنت بر كساني كه دولتي به آن بزرگي و مدنيتي به آن فراخي را كه روشني بخش گيتي بود تسليم راهزنان بيابان كردند و دل خويش را به موهومات خرسند ساختند تا به سعادت دو جهان نايل گردند.» ﺳﻪ ﻣﻜﺘﻮﺏ, ميرزا ﺁﻗﺎ ﺧﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.