افزودن نظر جدید

اهل حق همان اهل شیطان است که استعمار انگلیس آن رابنیاد نهاد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.