افزودن نظر جدید

با سلام توانگری نه به مالست پیش اهل کمال که مال تا لب گورست و بعد از آن اعمال من آنچه شرط بلاغست با تو می‌گویم تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.