افزودن نظر جدید

سلام و تشکر از نظر شما بايد بدانيد تمامي دوده هاي اهل حق سبيل ندارند همانند مکتبي ها يا شاه حياسي ها و امروزه تمامي کساني که در گذشته به سبيل معتقد بودند با اينکه اهل حق هستند سبيل ندارند. به فيلمهاي گره بان و عيدها و مراسمات اهل حق در سايت هاي وابسته به ايشان مراجعه کنيد حقيقت را در مي يابيد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.