افزودن نظر جدید

بین اهل حق هم آدمهای بد هست و هم آدمهای خوب. مثل تمام ادیان و فرقه ها و مذاهب و ... با این تفاوت که سران اهل حق همگی عوام فریب و دزد و حیله گر هستند که از سادگی مردم سوء استفاده میکنن. اینفدر وقیحج هستن که خودشون رو مظهر تمام و کمال خدا معرفی میکنن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.