افزودن نظر جدید

سلام بر شما قسمت اول نظر شما که راه مستقیم فقط یکی است و باید به آن اعتقاد داشته باشیم درست است. ولی در قسمت بعد که فرمودید با عقل باید در پی کشف حقیقت باشیم، شاید کامل نباشد. زیرا برخی از امور دینی همانطوری که در روایات نیز به آن اشاره شده است، با عقل قابل سنجش نیست و اساسا اگر عقل به تنهایی می توانست ملاک تشخیص حق از باطل باشد، دیگر نیازی به فرستادن وحی نبود. بنابراین در با اعتراف به جایگاه عقل در حیطه دینداری، نباید جایگاه وحی نادیده گرفته شود. عقل در برخی منازل کمیتش لنگ میزند و وا می‌ماند و در این موطن باید به کمک وحی از این منزل گذشت.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.