افزودن نظر جدید

سلام در میان اهل حق شاخه آتشبیگی نماز می خوانند و اما در بقیه شاخه ها این مساله مشهود نیست. بله شاید بصورت فردی این مساله اتفاق بیفته و لی سخن ما درباره اعتقاد شخص نیست، اعتقاد جمع یا یک شاخه ملاک است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.