افزودن نظر جدید

سلام منظور این است که هر شریعیتی فرایضی دارد که انجام آنها واجب است. نه اینکه به صرف خدمتی بزرگ، فرایض از انسان برداشته شوند یا به صرف داشتن اخلاق خوب، اباحه گری پیشه گردد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.