افزودن نظر جدید

وظیفه پیامبری که از جانب خداوند مبعوث شد، بیان احکام و قواعد صحیح دین و شاخصه های حق و باطل بود و بنا بر این شاخصه ها کسانی که احکامی دینی رو انجام بدن در زمره مسلمانان هستند و کسانی که اعمال را انجام ندهند هر چند نیت خیر هم داشته باشند، ولی به خاطر انجام ندادن تکالیف شرعی معاقب هستند و حتما عذاب خواهند شد. و باید توجه داشته باشیم که به این مساله هم در آیات قرآن تاکیدات فراوانی شده است. بنابراین حداقل دین داری یک شخص انجام فرامین الهی است که در دین او به آن امر شده است. اما افرادی که ادعای دین داری دارند نمی شود فقط بگویند ما دین دار هستیم ولی وظایف دینی خود را انجام نمی دهیم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.