افزودن نظر جدید

سلام فرقه اهل حق نماز نمی خوانند اما به جای آن نیاز می دهند و برخی از ایشان اهل حق را دینی مستقل می دانند و بحث ما هم بر روی همین مساله است که اگر دین مستقلی است شواهد و مدارک شما کجاست و اگر دینی از ادیان الهی است، به کدام دلیل و به چه دینی مربوط منسوب شوند؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.