افزودن نظر جدید

اول اینکه اهل حق موی بلند ندارند سبیل مهر دارند دوم شاه حیاسی هم سبیل دارند. بجز نور علی الهی ها که خود اهل حق اونا رو اهل حق نمیدونن سبیل ندارند استعمال دخانیات و مواد مخدر در تمام تیره های اهل حق ممنوع میباشد این عکس مربوط به دروایش سنی مذهب میباشد خاندان نوربخش با خاندان اتشبگ یکی میباشد حقیقت رو باید پذیرفت ولی دروغ رونه بجز چند کلمه کل مقاله مورد تایید نیست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.