افزودن نظر جدید

ما خیلی خوشحال هستیم که اهل حق هستیم نه اهل دروغ شما فرض کنید ما با هیچ یک از ادیانی که شما گفتید وابسته نیستیم و یک دین منداوردی هستیم اما اصول دین ما بر پایه راستی و درستی هست راستی و پاکی نیستی و ردا کدام یک از این اصول با ان ادیان الاهی که شما میگید منافات دارد با توجه به این که در هر مرام و دینی انسان خوب و بد هست ما نباید بدهارو چماق کنیم و به سر هم بکوبیم ایا در شریعت همه انسان کامل هستن اگر هستن پس زندان برای چه درست کردید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.