افزودن نظر جدید

جناب یک ایرانی، شما که یک مسلمان هستید پس باید بدانید که پیامبر فرمودند: «سلمانُ منّا اهل البیت» سلمان جزو ما اهل بیت هست. آن وقت به سلمان تهمت خیانت می‌زنید. خدا شما را نجات بدهد. برادر یا خواهر گرامی؛ وقتی ندای اسلام اظهار شد، جایی برای دیگر ادیان نمیماند. دین زرتشتی دو حالت داشت. یا دینی اساساً باطل بود (پس تلاش سلمان برای ورود اسلام به ایران، بزرگترین خدمت به ایران بود) یا اینکه دین زرتشتی اصل و اساسی سالم داشت ولی دچار تحریف شد، که باز هم تلاش سلمان برای ورود اسلام به ایران، خدمتی بزرگ بود. میدانید که در دین زرتشتی عصر ساسانی همبستری با محارم (مادر و خواهر) کردار نیک شمرده میشد؟ این مقاله را بخوانید که 80 سند حتی از اسناد زرتشتی ارائه کرده است: [https://www.adyannet.com/fa/book/25068] به راستی تلاش برای حذف این معضل، خیانت است؟ دین زرتشتی در دوره ساسانی یک دین سراسر پوسیده و از درون فاسد بود. نه اثری از توحید و نه اثری از تعالی انسان در آن نبود. اگر مایل باشید اسناد مختلف به همراه مثالها و مصادیق ارائه کنیم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.