افزودن نظر جدید

سوال دارم بین 7تنها با40تنها چه فرقی هستش من همسرم 7تنی است وخودماز40تنهای ورامینم پدرم میگوید ما از انهابرتریم در دین ایا حقیقت است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.