افزودن نظر جدید

سلام shirin گرامی , در ادیان الهی ؛ هنجار هستی همان سنت الله است . معجزه هم از جنس تصرف در تکوین است نه مخالفت و زیر پا گذاشتن تکوین . امروزه مرتاضان هندی و یا برخی راهبان و فضلا در برخی ادیان نیز به راحتی در برخی قوانین تکوین ( هنجار آفرینش ) تصرف می کنند و این عادی است . البته معجزه قوی تر و هدفمندتر از این رفتارهای نمایشی است . ضمناً منظور ما از این مقاله همان طور که در متن آمده است این است که بگوییم آنچه برخی از باستان گرایان از آن با آب و تاب سخن میگویند نه فلسفه بلکه بافته هایی خرافی در طول تاریخ است . روح گاو برای زرتشت مقدس است و حتی اهورامزدا را وسیله ای برای رسیدن به روح گاو قرار می دهد . این فلسفه نیست . خرافات و تحریفات است که در گاتها موج می زند .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.