افزودن نظر جدید

سلام گرامی ؛ هیچ یک از دیدگاه های شما سانسور نشده و همگی تمام و کمال نشان داده شده است. سانسور و خاموش نمودن مخالفین جزو سیاست‌های این پایگاه نیست. درباره آنچه شما فرمودید، ما نیز ابوبکر و عمر و عثمان را مجرم میدانیم. و درباره حمله به ایران هم آنان مجاز به حمله نبودند. حق با شماست. اما حقیقت این است که به گفته ی رستم فرخزاد، عرب بسیار بهتر از مأمورین حکومت ساسانی با مردم ایران رفتار میکرد. اسناد این گفتار را در اینجا بخوانید: http://www.adyannet.com/news/11218 درباره هدایت مردم ایران هم، من عرض کردم: "اما عمر بن خطاب خود را موظف میدانست مردم را به آن راهی که درست میداند، راهنمایی کند." دقت کنید که گفتم "به آن راهی که درست میداند، خود درست میداند". ما نیز هیچ گاه عمر بن خطاب و رفتارهای نادرستش را بر اهل بیت پیامبر ترجیح نمیدهیم. اما حقایق را نباید پوشاند. درباره کوروش هم از مردم باج گران میگرفت. ترجمه فارسی از متن اصلی بابلی: پروفسور شاهرخ رزمجو ، بخش خاور میانه موزه بریتانیا، http://www.britishmuseum.org/pdf/cyrus_cylinder_translation_persian_v2.pdf بند 30 را مطالعه بفرمایید. البته معتقدیم که رفتار کوروش لزوماً نادرست بود. پیامبر هم از اهل کتاب جزیه میگرفتند. (البته پیامبر، پیرمردان و زنان و کودکان و ناتوانان را از دادن جزیه معاف کرده بودند. از افراد سالم هم به صورت توافقی و بر اساس قرارداد جزیه میگرفتند).
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.