افزودن نظر جدید

قرار دادن زنا زاده ای چون عمر ابن خطاب که تمدنش ملخ خواریست و بادیه نشینی و دختر کشی در کنار کوروش کبیر که اولین منشور مکتوب بشر را نوشت جفای بزرگیست در حق انسانیت .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.