افزودن نظر جدید

سلام ناشناس گرامی ؛ درباره ی گاتها : در هات 45 بند 3 ، مربوط به « هر کسی که مانند زرتشت فکر نمیکند » است نه فقط مغان . در مابقی موارد نیز همین است . زرتشت دائماً پیروان ناراستی و و دگراندیشان را ناپاک و پلید معرفی میکند نه فقط مغان دیویسنا را . گرچه در مواردی هم از کرپانها و کوی و اوسیچ و ... هم نام می برد . در وندیداد هم ۀنچه شما گفتید شاید مربوط به مرتدها باشد اما غیر زرتشتیان را هم در بر می گیرد . در فرگرد 16 بند 18 هرکسی که از زرتشت اطاعت نکند سزاوار مرگ است . در فرگرد 18 بند 54 هرکس بعد از 15 سالگی کمربند مقدس نبندد پلید و اهریمنی شمرده می شود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.