افزودن نظر جدید

در ارتباط وندیداد توضیحات کافی دادم که الان وقت کردم تا شبهات گاتاهارو که چند مورد استناد کردید بدم کاش جاتونو به چند نفر اگاه تر میدادید ! لازم است بدونید که مردم ایران پیش از ظهور زرتشت میترایی بودند و روحانیون انها ، کرپان ها ، کاوی ها یا بهتر بگم مغ ها بودند ! در یسنه 45 بند 1 که فرمودید به معنی توهین به سایر ادیان هست میخوانیم : »ﺍﯾﻨﮏ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﺩﺍﺭﻡ، ﮔﻮﺵ ﺑﺪﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ، ﺍﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﻨﻮﺩﻧﯿﺪ،ﻭ ﺍﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻓﺮﺍ ﺁﻣﺪﻩﺍﯾﺪ، ﻫﻤﻪﯼ ﺍﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺑﺴﭙﺮﯾﺪ، ﻣﺒﺎﺩ ﺁﻧﮑﻪ، ﺁﻣﻮﺯﮔﺎﺭ ﺑﺪ، ﺩﮔﺮﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﺒﺎﻩ ﮐﻨﺪ، ﻭ ﺩُﺭﻭﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﻧﺎﺩﺭﺳﺘﺶ، ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﺍﻫﯽ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.» دقت کنید زرتشت میگوید مبادا اموزگاران بد [ مغان] باز هم [ به بازهم دقت کنید] شمارا گمراه کنند .این ازین که مشخص شد منظور زرتشت مغان ستمگر میترایی بود که با شراب خواری و قربانی کردن حیوانات مفید برای کشاورزی ارتزاق میکردند و مردم را فریب میدادند . هات 32 بند 3 هم میگوید کسانی که شمارا میستایند ( یعنی مغان یا کرپانها و کاوی های ستمگر که مردم ساده دل را فریب میدادند و حیوانات مفیدشان که در کشاورزی سودمند بودند قربانی میکردند ! وقتی51بند 13 رو میخوندید کاش بند 14 رو هم میخوندید که مشخص میکنه خطابش به کرپانهاست : «ﮐﺮﭘﻦﻫﺎ(مغان)، ﻫﯿﭻﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺁﯾﯿﻦ ﻭ ﺁﺑﺎﺩﺳﺎﺯﯼ ﭘﯿﺮﻭﯼ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ...» و الی اخر ... فک میکنم به خوبی توضیح دادم که منظور زرتشت مغان ستمگر و کرپن ها و کاوی های روحانی نما بوده .اما در اثبات اینکه کرپن ها شایسته احترام و جهاد زرتشت بوده اند یا نه خودتون میتونید راجع به اونا تحقیق کنید ! ولی مطمین باشید بی احترامی به سایر ادیان به هیچ وجه در گاتاها نیست و در اشتباهید چون زرتشت در گاتاها تماما با روحانی نمایان سودجو مبارزه میکرد ودر اخر : (ﺍﯼ ﻣﺰﺩﺍ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ،بﺎ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪﯼ ﺧﻮﯾﺶ ، بﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺗﻦ ﻭ ﺧﺮﺩ ﻭ ﯾﺎﺑﺶ ﺁﻓﺮﯾﺪﯼ ،و ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﺎ ﺟﺎﻥ ﺩﻣﯿﺪﯼ ،و ﺑﻪ ﻣﺎ ، تﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻭ ﮐﺮﺩﺍﺭ ﺩﺍﺩﯼ ،خﻮﺍﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﺧﻮﯾﺶ را به ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺑﺮﮔﺰﯾنیم.)یسنا 31 بند 11
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.