افزودن نظر جدید

سید اسماعیل عزیز ، زرتشت به ضرب شمشیر تورانیان زخمی شد و بر اثر ان ضربت درگذشت .چطور اون قانون مذکور رو اثبات میکنید ؟ این چه حرفیه که انبیا و معصومین توسط حیوانات خورده نمیشن ؟ این قانون از کی شنیدید ؟ کدوم یک از پیامبران معصوم بودند ؟ نام ببرید ؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.