افزودن نظر جدید

سلام گرامی، بله چنین است. بسیاری در اثر همین ارتباط با باستانگرایان خیال‌باف و مشاهده قعر بی‌منطقی آنان، در مسیر دفاع از حق و پشتیبانی از اسلام انگیزه یافته و تقویت شدند. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.