افزودن نظر جدید

سلام، حماسه میهن پرستی بزرگ سردار شهید ساسانی رستم فرخزاد هرگز از قلب ایرانیان محو نخواهد شد و ای کاش روزی صدا و سما سریالی از سرگذشت این جنگاور میهن پرست ساسانی بسازند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.