افزودن نظر جدید

پاراگراف آخر، برگرفته از شاهنامه فردوسی هست. تعصب و لجاجت کار رو به جایی رسونده که حاضرید به شاهنامه فردوسی هم برچسب مزخرف گویی بزنید. این حق ناپذیری و توحش گفتاری ریشه در حماقت داره.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.