افزودن نظر جدید

قضیه تک همسری کوروش هم دروغ هست. اصلا کوروش به طمع دست پیدا کردن به ملکه سرزمین ماساگتها به اونجا حمله کرد. قضیه پلک چشم هم بافته ی یک عده دروغگو هست و یک عده بی فکر و یک عده معتاد افیونی کم عقل هم منتشرش میکنن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.