افزودن نظر جدید

امروزه دیگه ماهیت منشور کوروش، روشن شده و کسی در دنیا این منشور رو منشور حقوق بشر نمیدونه بلکه تاریخ پژوهان میگن این منشور، یک دروغ نامه تبلیغاتی هست https://www.adyannet.com/fa/news/32279 و https://www.adyannet.com/fa/news/13842 و از طرفی، کوروش در اون منشور، از مردوک (گوساله) به عنوان خدای خودش یاد میکنه و چند بار هم تکرار میکنه که مردوک رو میپرسته و مردوک هم به معنی گوساله هست. منشور کوروش منشور گوساله پرستی هست: https://www.adyannet.com/fa/news/1183
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.