افزودن نظر جدید

اما درباره فتح بابل! فقط یک کم عقل یا یک شیشه‌ای که جنس نامرغوب مصرف میکنه میتونه ادعا کنه که کوروش فتح رو فتح کرد بدون اینکه خون از دماغ کسی جاری بشه! چون طبق اسناد تاریخی، کوروش در مسیر فتح بابل، مردم اوپیس رو قتل عام کرد: https://www.adyannet.com/fa/tags/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%BE%D9%8A%D8%B3
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.