افزودن نظر جدید

با سند و مدرک و دلیل حرف بزنید. اینکه دیگران را به تندروی متهم کنید و خودتان مثل ریش سفیدان وسط بنشینید و دیگران را نصیحت کنید، هنر نیست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.