افزودن نظر جدید

میشه کسی که از تاریخ کشوروش متنفره و تمام بزرگان کشوروش رو بد میدانه چه انتظاری میشه داشت جز خیانت میگن تریخ ایران 7000 ساله نه 2500 سال بعد به 1400 سالش افتخار میکنن میشن ادم خوب اره ما هم میدانیم 2500 سال نیست وبه 7000 سال افتخار میکنیم چه قبا 1400 جه بعد 1400بعد بدرتفکر این منافقین هرکس قبل از اون بود انسان نبود جاهل بود پادشاه خوب نبود یک سلسله کلا بد وغیره منافقین = دشمن مردم و ملت
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.