افزودن نظر جدید

مخالفین رسنم همان وهابی بدبختن مثل همان های که در جنگ با عراق بودن و با ایران میجنگیدن مخالفین رستم همش طرفدار خارجی ها شناسنامه رو عوض کنید برین عربستان پا بوس شاه عربستان یا کشور های میکروسکپی خلیج پارس اندیشه شما انجا خریدار داره
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.