افزودن نظر جدید

همه اش سفسطه، دغل و مغلطه. بوی فریب و ریا و حقه بازی و عوامفریبی و شستشوی مغزی حال آدم بهم میزنه...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.