افزودن نظر جدید

يعني به خاطر لج و لجبازي، تغيير دين داده اند؟ ديدگاه شما نسبت به هموطنان تان اينگونه است؟ و ادعاي وطن پرستي هم داريد ؟ از ديد شما اينقدر بيفكر بوده اند كه از سر لجبازي تغيير هويت بدهند ؟ اين ديدگاه شما توهين نيست؟ ضمناً اگر بنا به "گرفتن حال و لجبازي" بود، ميتوانستند از حاكمان محلي چون پادوسپانان و سوخرانيان و ... حمايت كنند. همان آل بويه كه بغداد را فتح كردند، حاضر نشدند هيچ يك از مظاهر زرتشتي را احياء كنند. بلكه اسلامِ شيعي را ترويج كردند. با اينكه آل بويه بنا بر منقولات تاريخي از نسل بهرام ساساني (يا يحتمل از نسل يزدگرد) بودند. ولي هيچگاه زرتشتيگري را احياء نكردند (با وجود قدرت بسياري كه يافته بودند) و حتي در برهه‌اي از زمان بر مكه نيز مسلط شده بودند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.