افزودن نظر جدید

سلام. اين عبارات كه بيان كرديد، حاكي از جنگ پسر فرخزاد و سعد ابي وقاص است. (كجاي آن نشانگر دفاع از پسر فرخزاد است؟) گذشته از اين، فردوسي در شاهنامه، سعد ابي وقاص را گرانمايه مرد ناميد. اگر هم فردوسي، پسر فرخزاد را ستوده باشد، باز هم اسناد تاريخي از ايراني و غير ايراني، مسلمان و زرتشتي، نشان مي‌دهد كه رستم فرخزاد خيانتهاي بسيار به ايران كرد. سربازان او نيز در ماجراي برس به زنان ايراني تجاوز كردند. و اينها متن تاريخ است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.