افزودن نظر جدید

اره فردوسی هم از رستم دفاع کرده و اعراب هم در فتح گیلان شکست خوردن و رفتن به درک شاه گیلان و مازندران هم از خون ساسانیان بود سلسله گاوبارکان
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.