افزودن نظر جدید

حال کسی خوش نیست که ... مثل تو باشه. چی شد ، فقط مظلوم نمایی بلدی؟ جواب بده ، ماله کشی دیگه بسه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.