افزودن نظر جدید

از یک وبلاک کپی میکنه میاره خودتم میگی جای شکه یا بود یا نبود کسی از چه فومی هستی سوال نکرد خوشم میاد فقط مثل وحشی ها حرف میزنی میگه بر فرض هم که بوده دیدگاه خود شاعر نیست حالت خوش نیست چی میگی داستان رو به انوشیروان پیوند میده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.