افزودن نظر جدید

آنچه در این مقاله آمده، از ترجمه استوانه کوروش و الواح هخامنشی است. مطمئناً انسان عاقل، این اسناد را رها نمیکند و به طناب پوسیده ویکی‌پدیا چنگ نمی‌اندازد. ویکی پدیا، سایتی است که "هرکس" میتواند برای آن مطلب بنویسد و یا آن را ادیت کند. از ماجرای امیر دولاب عبرت بگیرید و چهار نعل در جاده حماقت پیشروی نکنید و بدانید که در آخر آن جاده، یک اقیانوس متعفن، پر از جمجمه‌های انسان‌های متعصب قرار دارد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.