افزودن نظر جدید

دوست عزیز شما ک ب این شدت برده داری رو نفی میکنی میشه بگی چرا در اسلام ک دینی الهیست برده داری نفی نشده و دقیقا کنیزان و برده ها خرید و فروش میشدند؟چرا حضرت علی کنیز داشتن؟چرا در انجیل حضرت عیسی از لفظ چوپان برای خودش استفاده کرده؟حالا کار نداریم ب اینکه تفسیر و برداشت شما از ادبیات و شرایط فرهنگی مردم اون زمان چقد درسته و این تفسیر با مقایسه کردن این دو دوره کاملا متفاوت هم از لحاظ ادبی و هم از لحاظ فرهنگی چقداشتباه،اینکه شما با توجه ب فرهنگ و شرایط الان اون دوران و ادبیات اون دوران رو تفسیر کنی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.