افزودن نظر جدید

رستم فرخزاد سفسطه نكن !!!!!‌ كجای مقاله گفته شاهنامه ساخت يهود هست ؟ عقل كه نداری كلن خلاصی !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.